Många valmöjligheter med en 8-1 Switch

Med en 8-1 Switch kan du koppla upp dig mot hela åtta stycken satelliter med en och samma enhet. DiSEqc fungerar som en kommunikationscentral från satellitmottagaren och den externa utrustningen. Den hittar den bästa signalen för den TV-kanal du vill titta på och omvandlar den direkt till din mottagare.

Du använder din vanliga koaxialkabel och kopplar in 8-1 Switchen mellan satellitmottagaren och annan utrustning som LNB eller en antennförstärkare. Efter att ha kopplat ihop utrustningen går du till din TVs inställningar och söker efter alla tillgängliga kanaler. Du kan nu enkelt byta mellan olika Tv-program utan att behöva koppla om kablarna oberoende av vilken satellit som signalerna kommer ifrån. 

Signaler från flera satelliter till en och samma mottagare

När du tittar på satellit TV tar en mottagare emot signalen efter att den har omvandlats. Med en Switch kan du ta emot signaler från flera satelliter till en och samma mottagare. Men vår 8:1 omkopplare kan du ta emot signaler från åtta olika satelliter samtidigt vilket ger dig en stor frihet att välja program.