Effektiva och säkra arbeten med kabelskalare

Det är ett tidskrävande och pilligt arbete att skala av kablar inför kopplingsarbeten, det är viktigt att inga ledare skadas och att snittet blir rakt. För att göra det enklare för dig att utföra säkra elarbeten på egen hand, trots det behöver du ha god kunskap om just elarbeten. Det är många saker inom el som du som amatör kan utföra själv om du kan göra dem på ett fackmannamässigt sätt. Läs mer på Elsäkerhetsverket

Avisolera kablar med rätt kabelverktyg

Det finns många olika typer av kablar och för att du ska kunna utföra jobbet med att skala dem säkert finns det därför olika typer av skalare och mm². Var noga med att välja rätt typ och att den är inställd på rätt sorts kabel innan du börjar, många väljer att ha minst två olika kabelvertyg för att slippa ställa om dem emellan de vanligaste storlekarna på kablarna.

Steg för steg för att skala kabel

Se till att ha lite mån på kabeln du ska kapa, blir det något fel i arbetet har du då möjlighet att göra om utan att kabeln blir för kort. Kontrollera hur mycket av den yttre skyddsisoleringen som ryms i kopplingsdosan och som du behöver blotta och kapa av den biten. Sista steget är att skala bort så mycket av den inre isoleringen som behövs för att säkert kunna passa i dosan. Tvinna gärna ledarna eller löd ihop dem för att inte riskera att någon del spretar ut och kan orsaka kortslutning.